ONLINE ÖDEME
ONLINE AİDAT ÖDEME
KREDİ KARTI VE EFT İLE ONLİNE AİDAT ÖDEME SİSTEMİ AKTİFTİR
Murat SANCAK
KAYSABO BAŞKANI
ÖZGEÇMİŞ
SON EKLENEN HABERLER
7440 Sayılı kanun
01.05.2023

7440 Sayılı Kanun (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

Değerli Üyemiz,
7440 Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 12.03.2023 tarihinde 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 10.maddesinin 11. fıkrası uyarınca;

* Anılan madde 31.12.2022 tarihinden (bu tarih dahil) önceki geçmiş yıllara ait aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.

* Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 12.03.2023 tarihinden önce üyelerimizin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeye ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır. Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.Ödemelerinizi online olarak Odamız web sitesindeki aidat ödeme/ bölümünden veya https://kaysabo.org/onlineodeme/ adresinden KREDİ KARTI ile yapabilirsiniz. Ayrıca; Odamızın aşağıda bulunan banka hesabına açıklama kısmında oda üye numarası belirtilerek havale veya EFT ile aidatlarınızı ödeyebilirsiniz.

KAYSERİ SAATÇILAR ANAHTARCILAR BUJİTERİCİLER ODASI

HALKBANKASI KAYSERİ MERKEZ ŞUBE

TR82 0001 2009 4870 0016 0000 32

 

 

Yılbaşından itibaren vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiren birçok düzenleme yürürlüğe konulacak.
28.12.2022

1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek önemli düzenlemelerin başında, e-ticaret sektörünü düzenleyen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geliyor.Kanunla, elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.Yılbaşında, yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi de yürürlüğe girecek. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak.

Kuyumculara yetki belgesi şartı

1 Ocak 2023 itibarıyla kuyumcu esnafının ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için yetki belgesine sahip olmaları gerekiyor, evraklar eksik olsa dahi belge için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.Sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle birlikte ödedikleri yüzde 10'luk eğlence vergisi, 1 Ocak 2023'ten itibaren alınmayacak.Berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacak. Tatil günü olarak pazar öne çıkarken tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşmasının önlenmesi öngörülüyor.(AA)

GÜNCEL DUYURULAR
FİYAT TARİFE
  • FOTOĞRAFÇI VE ANAHTARCI ÜYELERİMİZİN 2023 YILI FİYAT TARİFE LİSTELERİ HAZIRLANMIŞTIR.

  • TARİFE ALACAK ESNAFLARIMIZ  0555 045 4838 TELEFON NUMARASINDAN TALEPTE BULANABİLİRLER.

HİBE DESTEĞİ

Esnaf ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi

2023 Oda Üye Aidatı

2023 Üye Aidatlarının 1 /dönem Aidat bedeli 500,50 TL son ödeme tarihi 30.04.2023'dir,

2023 Üye Aidatlarının 2 /dönem Aidat bedeli 500,50 TL son ödeme  tarihi  30.10.2023'dir

 

 

Tüm Duyuru ve Haberler
KAYSERİ SAATÇİLER
ANAHTARCILAR VE BUJİTERİCİLER ODASI